Aktivity

Loutkový soubor Pomněnka Dolní Poustevna

  • člen

Klub českých turistů Dolní Poustevna

Klub turistů v Dolní Poustevně pořádá každoročně turistický pochod Severní stopou.

  • člen sdružení

Agentura Pondělí Rumburk

Posláním agentury je poskytování podpory pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.

Cílem agentury je podporovat začleňování osob se specifickými potřebami do života místní komunity a přispívat k vyrovnávání příležitostí pro tyto občany na otevřeném trhu práce.

Typ poskytované služby je podporované zaměstnávání, tranzitní program, sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou jsou klienti s těžkým zdravotním postižením. Může jít o mentální, smyslové, fyzické nebo kombinované postižení, klienty s kognitivními problémy a s duševním onemocněním.

Základní a praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna

Škola byla r. 1995 zařazena do sítě škol MŠMT. Zřizovatelem školy je občanské sdružení Babkova společnost, jehož dominantním cílem je habilitace osob ohrožených institucionalizovanou péčí. Škola zahájila svou činnost oficiálně dne 9. 2. 1996 díky vydatné sponzorské pomoci Rotary Clubu Küsnacht - pana Petera H. Guta (Švýcarsko), Rotary Clubu Heilbronn - Neckertal (SRN), pana Dipl. Ing. Jochena Seiferta ze Sebnitz (SRN) a Ústavu sociálně péče v Horní Poustevně.

Cílem školy je v prvé řadě zapomenout na kategorie, hranice, tvoření umělých skupin a jakékoliv separování kohokoliv z procesu vzdělávání; zapomenout na školské přívlastky zvláštní, pomocný a speciální a vytvořit tak společný průchodný prostor pro vzdělávání všech, nikoho nevyjímaje a pospolu; a v druhé řadě hledat cesty k individuálnímu rozvoji každého žáka.

Babkova společnost Dolní Poustevna

Dominantním cílem je habilitace osob ohrožených institucionalizovanou péčí.

  • člen sdružení, jednatel sdružení

Kontakt

Služby

  • daňové poradenství
  • učetní poradenství
  • vedení učetnictví
  • ekonomické poradenství
  • poradenství pro neziskové organizace