Služby

Daňové poradenství

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Zastupování před správním soudem ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb.

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Poskytování rad v otázkách vedení účetnictví a daňové evidence v rámci právních předpisů, zejména v otázkách používání účetních metod, vyhotovování účetních dokladů, sestavování účtového rozvrhu, účtování o účetních případech v účetních knihách, sestavování účetní uzávěrky, výroční zprávy, provádění analýz finanční situace účetních jednotek, jakož i zpracování podkladů (návodu) pro systém vedení účetnictví. Provádění účetních operací dle zvláštního právního předpisu. Vedení daňové evidence.

Činnost organizačních a ekonomických poradců

Poradenské služby v oblasti organizačních a ekonomických otázek, v obchodních záležitostech, při plánování, organizaci, kontrole, v oblasti řízení a podobně.

Poradenství pro neziskové organizace

Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad (právní režim při zakládání a zřizování, účetnictví, daně).

Kontakt

Služby

  • daňové poradenství
  • učetní poradenství
  • vedení učetnictví
  • ekonomické poradenství
  • poradenství pro neziskové organizace